Pravidlá tvorby názvu firmy

Existujú nasledovné pravidlá tvorby názvu firmy, ktoré treba dodržiavať

 • nezameniteľnosť názvu firmy s názvom firmy iného podnikateľa
 • názov firmy (obchodné meno) nemôže vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o jeho predmete podnikania
 • nesmie porušovať dobré mravy a zasahovať do práv iných
 • nesmú sa používať vulgarizmy a výrazy na propagáciu zakázaných ideológií

Názov firmy sa vo väčšine prípadov skladá zo základu a dodatkov.

Povinným dodatkom je označenie právnej formy spoločnosti, napríklad:

 • s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)
 • a.s. (akciová spoločnosť)
 • v.o.s. (verejná obchodná spoločnosť)
 • k.o.s. (komanditná obchodná spoločnosť)

Ďalším povinným dodatkom názvu firmy je súčasný právny stav. Podnikateľ musí za názvom firmy uvádzať právne stavy:

 • v likvidácii
 • v konkurze
 • v reštrukturalizácii

Ak je v názve firmy meno spoločníka alebo člena, ktorý prestal byť spoločníkom alebo členom, firma môže ďalej používať jeho meno len s jeho súhlasom. V prípade smrti sa vyžaduje súhlas dediča.

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*