Ako nazvať novú firmu? Vyhľadávač názvu firmy vám poradí:

Názov firmy by ste si mali zvoliť ešte pred založením spoločnosti. Meno firmy, v obchodnom zákonníku označované termínom obchodné meno, je názov pod ktorým bude spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri a pod ktorým bude pôsobiť na trhu.

Pri výbere názvu firmy je dôležité zistiť, či pod daným menom už nepodniká niekto iný. Pokiaľ v obchodnom registri SR existuje spoločnosť s rovnakým názvom, obchodný súd žiadosť o zápis do obchodného registra zamietne.

Či je vami hľadaný názov firmy už obsadený a zaregistrovaný overíte veľmi jednoducho tu.

Čítajte ďalej…

Existujú nasledovné pravidlá tvorby názvu firmy, ktoré treba dodržiavať

  • nezameniteľnosť názvu firmy s názvom firmy iného podnikateľa
  • názov firmy (obchodné meno) nemôže vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o jeho predmete podnikania
  • nesmie porušovať dobré mravy a zasahovať do práv iných
  • nesmú sa používať vulgarizmy a výrazy na propagáciu zakázaných ideológií

Čítajte ďalej…